Makale ve Yazılar

Biyoistatistik Bilimi

Posted: 02/11/2020 Bursa Biyoistatistik analiz

Biyoistatistik, halk sağlığı alanı da dahil olmak üzere sağlık bilimlerinde üretilen bilimsel verilerin yorumlanmasından sorumlu istatistik dalıdır. Halk sağlığında özneler olarak hastalar, topluluklar veya popülasyonlardaki değişkenleri değerlendirmek, bunları anlamak ve farklı varyasyon kaynaklarını anlamlandırmak biyoistatistikçilerin ve diğer uzmanların sorumluluğundadır. Temelde, biyoistatistiğin amacı, alınan verileri çözmek ve halk sağlığı alanındaki sorunları çözmek için kullanılabilecek geçerli çıkarımları yapmaktır.

iyoistatistik, biyoloji, halk sağlığı ve tıp alanlarında araştırma yapmak için istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını kullanır. Çoğu zaman, biyoistatistik uzmanları; diğer bilim adamları, klinisyenler ve araştırmacılarla işbirliği yaparlar. Kolektif bir çalışmayla, etkin bir bilgi alış-verişiyle araştırmalarını yürütürler.

Biyoistatistik, sadece halk sağlığı politikasında değil, aynı zamanda biyoloji, sağlık politikası, klinik tıp, sağlık ekonomisi ve bir dizi başka disiplinde de bilginin ilerlemesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Biyoistatistikçilerin aşağıda anlatıldığı gibi klinik araştırmalar, gözlemsel çalışmalar için istatistiksel yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir:
Klinik araştırmalar: Popülasyonlarda tedavi, tarama ve önleme yöntemlerinin değerlendirilmesinin incelenmesi
Epidemiyolojik: İnsanlarda hastalığın nedenlerini ve kökenlerini incelemek
Mekansal Çalışmalar: Hastalık / risk faktörlerinin coğrafi dağılımının incelenmesi

Biyoistatistik bilim adamlarının sorumlulukları şunları içerir:

Sağlık, acil durum yönetimi ve güvenlikle ilgili deneyler tasarlamak ve yürütmek,  
Mevcut halk sağlığı programlarını iyileştirmek ve halk sağlığı sektöründeki sorunları ve çözümleri belirlemek için veri toplama ve analiz etme, bulgularının sonuçlarını yorumlamak,  
Araştırma sonuçlarının geçerliliği, ne kadar iyi anlamlı genellemeler yapabileceklerine ve deneysel yöntemleri ne kadar iyi yeniden üretip uygulayabileceklerine bağlı olmakla birlikte bu ana sorumlulukları içermektedir.

Diğer Makalelerimi De Okudun Mu? Belki İlgini Çekebilir. Hepsine Bak >>>

© Copyright 2020 | Design by Story Bilişim - Tüm Hakları Saklıdır®
www.robabahmadian.com