Biostatistik Bilimi

Dr. Robab AHMADIAN TETİK'in kişisel web sitesi

Hakkımda

2011 yılında Tebriz Üniversitesi Matematik Fakültesi, İstatistik programından mezun oldum. 2013 – 2015 yılında Tahran Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini, “Çarpık Biyomarkerlerde Probit Modelin Uygunluğu” konulu tez ile tamamladım. Daha sonra 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladım.

2020 yılında Biyoistatistik doktora programını “Hassas Sorulara Yönelik Yöntemlerin Performansının Karşılaştırması” konulu tez ile tamamladım. Hâlihazırda “Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi” ve “Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi”nde İstatistik editörü olarak görev yapmaktayım. Evli olup Bursa'da ikamet etmekteyim. Çalışma alanlarım arasında biyomarkerların birleşimi, hassas sorular, mediation analizi, trend analizi, yapısal eşitlik modellemesi konuları yer almaktadır.
Robab Ahmadian TETİK


* Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
* Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

Türkiye çapında tıp dünyasına yayın yapmakta olan Tıp Bilimleri Dergilerinin istatistik/biyoistatistik hakemliğini de aktif olarak yürütmekte olup ilgili dergilerin güncel makalelerini sizler de takip edebilirsiniz.

Editör / İstatistik Hakemi


Makale ve Yazılar

p-değeri Nedir?

Araştırma sonuçlarında p-değeri, gözlemlenen farkın rastgele şans eseri olup olmama olasılığının bir ölçüsüdür. Çalışmada sıfır hipotezini kabul veya reddetmek için hipotez testinde p-değeri kullanılır....

Tek Kuyruklu ve İki Kuyruklu Testler

Tek kuyruklu bir test, sıfır hipotezden belirli bir yönde sapma olasılığını hesaplarken, iki kuyruklu bir test, sıfır hipotezinden her iki yö...

Uygun İstatistiksel Test Seçimi

Günümüzde bilimsel araştırmaların çoğunda çıkarımsal istatistikler kullanılmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacılar belirlenen hipotezler...

Biyoistatistik Bilimi

Biyoistatistik, halk sağlığı alanı da dahil olmak üzere sağlık bilimlerinde üretilen bilimsel verilerin yorumlanmasından sorumlu istatistik dalıdır. Halk sağlığında özneler olarak hastalar, topl...


Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz!
Peter Drucker


İletişim

info@robabahmadian.com

© Copyright 2020 | Design by Story Bilişim - Tüm Hakları Saklıdır®
www.robabahmadian.com